LoginRegister
A+ R A-

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Gen. Müdürlü'ğünün 24.05.2005 tarih,1852-7480 sayılı yazısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgi yazısında Mobil jeneratörünün gücü 10Kva’ya kadar olanlar (10Kva hariç) Bakanlığa müracaat yapılmaksızın kurma izni verilmesi gücü 10kva nın üzerinde (10kva dahil) mobil jeneratörlerin tesis edilmeden önce Bakanlıktan izin alınması ile proje onay ve Kabul işlemleri için güç sınırlaması gerektirmeksizin enerji tedarik eden şirketler yetkili kılınmıştır

Bu nedenle;

Tesisimizde kurulu bulunan veya kurulacak olan jeneratörünüz için yukarıda belirtildiği üzere; 1. Jeneratör gücü 10Kva ‘ya kadar olanlar için (10kva hariç) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan izin alınmadan Müdürlüğümüze proje onayı ve geçici Kabul işleminin yapılması gerekmektedir. 2. Jeneratör gücü 10Kva’dan büyük olanlar için (10kva dahil)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ından izin alınarak,Müdürlüğümüze proje onayı ve geçici Kabul işlemi için müracaat edilmesi ile Elektirik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği’nin 2. ve 4.maddeleri ile 07/05/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektirik Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nin 7.maddesine gore geçici Kabul işleminin müşterilerin yaptırılması gerekmektedir.

Generatör uygulama projesi kapsamında tarafınıza vereceğimiz hizmetler;

aGerekçe raporu hazırlama
aDizel - Generator grubu güç hesabı
aTek hat şeması
aGenel vaziyet planında yerleşim gösterilmesi
aMontaj planları
aKeşif
aEğitim
aTeknik şartname
aİlgili kuruma bakanlığa müracatın yapılması ve takibi işleri ( Proje onayı ve geçeci kabulü işleri )

онлайн фильмы

Register

*
*
*
*
*

* Field is required

reverse phone lookup